Home » Uber's Digital Marketing Strategies – RMIT University | MKTG1415 – Aaron Girton & Paula Aginis digital marketing rmit

Uber's Digital Marketing Strategies – RMIT University | MKTG1415 – Aaron Girton & Paula Aginis digital marketing rmitAn instructional video on utilising social media tools as a method of digital marketing, using Uber as an example.

Research, Script and Voiceover: Paula Aginis (s3664794)
Production, Script and Voiceover: Aaron Girton (s3459486) .

Images related to the topic digital marketing rmit

Uber's Digital Marketing Strategies - RMIT University | MKTG1415 - Aaron Girton & Paula Aginis

Uber's Digital Marketing Strategies – RMIT University | MKTG1415 – Aaron Girton & Paula Aginis

Search related to the topic Uber's Digital Marketing Strategies – RMIT University | MKTG1415 – Aaron Girton & Paula Aginis

#Uber39s #Digital #Marketing #Strategies #RMIT #University #MKTG1415 #Aaron #Girton #amp #Paula #Aginis
Uber's Digital Marketing Strategies – RMIT University | MKTG1415 – Aaron Girton & Paula Aginis
digital marketing rmit
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  Digital marketing tổng thể - Cách xây dựng đơn giản, dễ hiểu digital marketing bắt đầu từ đâu
See also  Truyền thông học gì? Ra trường làm gì? | TRUYỀN THÔNG TẤT TẦN TẬT | glinh getting glowingg digital marketing học trường nào

Leave a Reply

Your email address will not be published.